Voor teams en organisaties die een nieuw perspectief willen ontwikkelen

Intake: gratis

Gedurende een intake van 1 uur verkennen we samen de hulpvraag, bepalen we het te doorlopen proces en ontdekken we of er een persoonlijke klik is om een samenwerking met elkaar aan te gaan.

Teamdrijfveren, Cultuurscan en Groeipotentieel in kaart (dagsessie)

Willen jullie als team nog slagvaardiger zijn, een stevigere positie nemen en beter op elkaar als teamleden inspelen? Laat dan jullie onderliggende drijfveren, blinde vlekken en groeipotentieel in kaart brengen. Met het invullen van een digitale vragenlijst kan er een teamscan worden opgesteld waarmee jullie inzichten krijgen om een toekomstbesteding plan te ontwikkelen. In een interactieve dagsessie ontvangen jullie naast individuele en team-inzichten praktische tools om nieuw gedrag te ontwikkelen en de onderlinge samenwerking te optimaliseren.

Investering: € 295,- per vragenlijst. Begeleidingskosten: € 2950,-. Bedragen zijn exclusief BTW.

Teamontwikkelprogramma op maat

Willen jullie als team een stevigere positie in jullie organisatie? Willen jullie geholpen worden in waar jullie als team nu écht voor staan én willen gaan? Zijn jullie meer afzonderlijke eilandjes in plaats van een team? Ontbreekt het aan onderling vertrouwen? Of missen jullie als team daadkracht om keuzes te maken? Ik kan jullie helpen met een op maat op gemaakt programma of sessie dat jullie gaat ondersteunen in jullie hulpvraag. Investering afhankelijk van de vraag.

Cultuurprogramma op maat

Kunnen jullie de onderlinge cultuur niet echt duiden en is er behoefte aan het (her-)formuleren van kernwaarden, mogelijk aangevuld met een duidelijke missie en visie? Is er behoefte aan meer zelfsturing bij de medewerkers? Willen jullie als organisatie de aanwezige talenten optimaal benutten? Of jullie aantrekkingskracht voor nieuw talent vergroten? Ik ontwikkel voor jullie hulpvraag een op maat gemaakt programma dat in jullie groeiwens voorziet. Investering afhankelijk van de omvang van het programma.

In Company Coaching

Zien jullie als organisatie jullie mensen als meest belangrijke kapitaal maar ontbreekt het aan de tijd of mogelijkheid hen te begeleiden in hun ontwikkeling? Ik neem graag de rol in als externe coach om jullie medewerkers te ondersteunen in hun groeipotentieel en daarmee jullie onderlinge band te verstevigen. Laten we de mogelijkheden hiertoe bespreken!

In Company Trainingen en Workshops

Groepsinterventies die jullie als organisatie verstevigen of de talenten binnen jullie organisatie kunnen laten groeien, worden graag door mij bij jullie op locatie verzorgd. Denk aan een sessie missie/visie/kernwaarden bepalen. Situationeel leiderschap voor teamleden. Vitaliteit en leefstijlbevordering voor medewerkers. Timemanagement. Het geven van feedback. Zo maar een aantal themagerichte bijeenkomsten die door mij kunnen worden georganiseerd. Investering in overleg.

Faciliteren moeilijke sessies

Als facilitator kan ik voor jullie moeilijke sessies, groepsdiscussies en bijvoorbeeld heidagen leiden over uiteenlopende onderwerpen.

Investering op uurbasis (€ 135,- per uur excl. BTW)

Werving&Selectie ondersteuning

Willen jullie een externe laten meekijken om objectiviteit te winnen en meer zekerheid te verwerven bij te maken keuzes? Ik kan meehelpen in het beter laten aansluiten van vacatureteksten op de gewenste behoeften, anders laten kijken in de selectie van profielen, drijfverenonderzoek doen bij de kandidaten om een nog betere match te maken en ondersteuning bieden in gespreksvoering.

Investering op uurbasis (€ 135,- per uur excl. BTW)