Drijfverenprofiel

In mijn training en coaching van teams en professionals in organisaties maak ik sinds 2013 gebruik van de inzet van gedragsprofielen. Gedrag is gebaseerd op drijfveren en drijfveren vertegenwoordigen je manier van denken en doen wanneer er een actie op je afkomt.

ME+U is een instrument en digitaal platform gericht op persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, cultuur en leiderschap. Een vragenlijst van 20 vragen brengt zowel je persoonlijke drijfveren en valkuilen in beeld, energiebronnen en -lekken en legt ook je ontwikkelkansen bloot.
www.meplusu.nl

Als je met al je teamleden de vragenlijst invult worden ook de drijfveren en valkuilen van het team zichtbaar. Dit is een mooi vertrekpunt om met elkaar te bespreken hoe jullie als team écht willen samenwerken. Je maakt met elkaar afspraken en gaat aan de slag. Hoe dat proces verloopt evalueer je door met regelmaat de cultuurscan in te vullen en elkaar vanuit het platform feedback te geven.

De profielen, de cultuurscan en de feedback zijn geen doel op zich, maar in mijn training en coaching het vertrekpunt voor het voeren van de onderzoekende en op ontwikkeling gerichte dialoog.